Byggstart Sverige 2018

Att bygga en ny stambana kostar mycket pengar. Men inte lika mycket som att låta bli. Läs uppropet för en alternativ finansiering här!

Varför är hastigheten viktig?

Med tåg som kör i 250 km/timme kan 220 000 skåningar nå Stockholm inom tre timmar – eller vice versa – men med 320 km/timme kan hela 1,2 miljoner invånare nå lika långt.

Byggstart Skåne

Vilka satsningar behövs för att möta Skånes, och Sveriges, utmaningar och behov?  Här kan du läsa mer om Skånes prioriteringar i infrastrukturen.
Läs mer

320 vs 250 km/h?

Varför måste den nya höghastighetsjärnvägen byggas för 320 km/h istället för 250 km/h?

Kapacitetsbristen på Västkustbanan firar 25 år

1992 beslutade riksdagen om en utbyggnad av hela Västkustbanan. Men tyvärr kan vi inte fira något 25 års jubileum – för jobbet är inte klart.
Läs mer

Skånebilden

Som grund för det skånska arbetet kring infrastrukturplanering finns Skånebilden, överenskommelsen om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser.
Läs mer

Behov i Skåne kan skapa nationella nyttor

Därför behövs en skånsk byggstart av den svenska höghastighetsjärnvägen.
Läs mer

Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Malmös storstadspaket är klart; 28 500 nya bostäder och stora satsningar på eldrivna busslinjer, Malmöpendeln med pågatåg till Lomma, Kävlinge och nya cykelleder.
Läs mer

Skåne först ut i Sverigeförhandlingen

Lund, Helsingborg och Region Skåne är först ut att teckna avtal med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.
Läs mer

Aktuellt

Upprop om utbyggnad av Skånebanan

Näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer går samman i ett gemensamt upprop för att en utbyggnad av Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan för transportsystemet. Uppropet betonar den stora kapacitetsbrist och störningskänslighet som finns på Skånebanan,...

Våra prioriterade områden

Västkustbanan

Öresundståg

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. För ett kvarts sekel sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan skulle ha dubbelspår. Ändå saknas detta fortfarande på flera avsnitt.

Mer om Västkustbanan

Fyrspår Malmö-Hässleholm

Fyrspår Malmo_Hassleholm

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Behovet av två nya spår är akut.

Mer om Fyrspår

Skånebanan

Skånebanan

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår där både gods- och persontåg trängs. Långa restider tillsammans med kapacitetsbrist och hög störningskänslighet förhindrar banan från att utgöra den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två stora  funktionella arbetsmarknadsregioner. Skånebanan måste byggas ut till dubbelspår.

Mer om Skånebanan

Prioriterade satsningar

Malmö C

Skåne är en gränsöverskridande och flerkärnig region där särskilda satsningar krävs. Det innebär fler fasta förbindelser över Öresund, utveckling av Skånes tunnelbana, avlastningar av vägarna, ökade satsningar för tillgänglighet till hamnarna och satsningar på cykel.

Mer om prioriterade satsningar

Tweets

onsdag, maj 2nd, 2018 at 10:09e m
Viktigt att hitta finansieringslösningar för höghastighetsjärnväg som inte tränger undan annat, enl. @S_K_L-ordförande @lenamicko i intervju i Dagens Samhälles e-tidning. Poängterar att vi inte hade haft Göta Kanal eller Öresundsbron om vi enbart såg till samhällsekonomisk kalkyl
tisdag, april 24th, 2018 at 9:41e m
Trängseln på skånsk järnväg utgör ett allvarligt hot mot regionens utveckling. Skånska politiker uppmanar regeringen att tidigarelägga utbyggnad av dubbelspår på sista delen av Västkustbanan och utbyggnad av fyrspår mellan Lund-Hässleholm https://t.co/mCWq8bj99T #byggstartsverige
tisdag, april 17th, 2018 at 11:30e m
Oppositionen har nu möjlighet att driva upp höghastighetsjärnvägen till rätt hastighet, skriver @NilssonPM. Befolkningen växer - alternativet till mer och snabbare järnväg är sexfiliga motorvägar och ökad flygtrafik. https://t.co/1649TnEgL1 #byggstartsverige #infrapol

Henrik Fritzon (S), regionstyrelseordförande Skåne

”En ny stambana, en höghastighetsjärnväg, mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö är mer än bara snabba förbindelser mellan våra tre största städer. Ytterliggare en stambana i Sverige skulle även avlasta vår befintliga järnväg, vilket är nödvändigt om vi ska få plats för mer regional kollektivtrafik och fler godstransporter på spåren.”

Michael Stjernquist, vd IKEA AB

”Vi upplever dagligen att den nuvarande situationen, med kapacitetsbrist och bristande underhåll av Södra stambanan, inte är hållbar. Det är helt nödvändigt att investera i järnvägen och det finns ett akut behov av ytterligare spår mellan Malmö och Hässleholm.”

Pia Kinhult, Strategic Project Advisor ESS ERIC

”Precis som för 140 år sedan behöver vi återigen göra investeringar för att fortsatt kunna bygga välstånd och framgång. Öppenhet, tillgänglighet, kunskap och spets är avgörande för god forskning. Det krävs att både forskningsanläggninarna och infrastrukturen kring dessa är av absolut högsta världsklass.”

Crister Fritzson, vd SJ

”Kapaciteten och robustheten i järnvägsnätet måste höjas betydligt för att tåget ska kunna möta invånarnas krav på attraktiva transporter. Under flera decennier har kapaciteten varit oförändrad. Samtidigt har tågtransporterna ökat med nära 80 procent, jämfört med 90-talets början. Resultatet är ett alltför högt nyttjande av spåren.”

Stephan Müchler och Per Tryding, vd och vvd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

”Sverige behöver en ny satsning på tågtrafik. Nyttan finns inom storstadsregionerna och i mervärden för handelsresor och internationellt gods. Därför är regionernas engagemang helt centralt och EU:s medverkan i de delar som skapar internationell tillgänglighet till Copenhagen Airport och den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör mycket betydelsefull.”

Pat Cox, Europeisk koordinator för TEN-T-korridoren Skandinavien Medelhavet

”For Sweden, the Fehmarn Belt Fixed Link in particular will be of strategic importance in terms of connectivity, access and competitiveness by significantly enhancing links between Scandinavia and continential Europe through Germany. On their own, these strategic projects are important but complemented by upgraded access infrastructure, improved operational capacity and state of the art rolling stock they can be game changers.”

Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

”Precis som järnvägen löper över regiongränser måste vårt arbete med infrastrukturfrågor vara gränsöverskridande. Ett exempel på detta är Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, som fortfarande inte har fått dubbelspår trots att riksdagen beslutade om det för 25 år sedan. Med ett utbyggt dubbelspår från Ängelholm till Helsingborg C kan man tredubbla antalet tåg per timme.”

Peter Danielsson (M), kommunstyrelseordförande Helsingborg

”Skåne påverkar hela Sveriges konkurrenskraft eftersom en tredjedel av landets import och export går via vår region. Det finns ingen enskild satsning som kan lösa allt. Men en stärkt Skånebana skapar flera stora nyttor: förbättrad tillgänglighet till Västkustbanan och en framtida fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör, en koppling till en ny höghastighetsbana för både västra och östra Skåne samt förutsättningar för nya attraktiva bostadsområden. Den är central för en sammankopplad skånsk arbetsmarknad och företagens kompetensförsörjning, men även för att försörja Skåne, och hela Sverige, med godstransporter.”

Nyhetsbrev


Vill du få uppdateringar om Sverigeförhandlingen direkt i din inkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Din e-postadress: