Aktuellt

Så tycker Skåne om förslag till Nationell transportplan

Region Skåne har lämnat in sitt yttrande om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  I många avseenden delar regionen förslagets prioriteringar, men lyfter särskilt att det krävs ett större ekonomiskt utrymme för nödvändig...

Byggstart Sverige – Nationell konferens 2 februari

Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen? Den 2 februari bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen om Sveriges nya...

Samlat upprop för Västkustbanan

Det är dags att bygga klart Västkustbanan uppmanar politiker, utvecklingsaktörer, näringsliv och akademi i ett gemensamt upprop för dubbelspår. Längs Västkustbanan verkar några av landets viktigaste exportindustrier. Inom 30 mil från Göteborg finns 50 procent av...

Ledande cykelaktörer samlas för Cykelforum

Den 23 november är det premiär för konferensen skånskt Cykelforum i årets värdstad Helsingborg. Där samlas aktörer som på ett eller annat sätt arbetar för att öka och förbättra cyklingen i Skåne, och därigenom säkerställa omställningen till ett hållbart...

Skåne är redo för byggstart av två nya spår

27 oktober tog infrastrukturminister Tomas Eneroth ett historiskt första spadtag i Åkarp. I tre decennier har det funnits planer på att bygga ut ett av landets mest trafikerade dubbelspår till fyrspår. Dagligen åker 56 000...

Kortintervju med Catharina Håkansson Boman

I en filmad kortintervju berättar förhandlare Catharina Håkansson Boman om varför Sverigeförhandlingen föreslår en snabb utbyggnad med lånefinansiering och en hastighet på 320 km/h. Hur ska...

Skånska infrastruktursatsningar i Trafikverkets plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till Nationell transportplan 2018-2029. Från skånskt håll välkomnas att Trafikverket nämner samtliga av Skånes prioriterade objekt: fyrspår Lund-Hässleholm, dubbelspår Maria-Helsingborg C, stärkt Skånebana och nya...

Exklusiv intervju med HG Wessberg

I ett fullspäckat Öresundshus under Almedalesveckan 2017 offentliggjorde Sverigeförhandlingen sin utbyggnadsstrategi. Dagen efter publikrekordet fick Region Skåne en exklusiv intervju med huvudförhandlare HG Wessberg.