Aktuellt

Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Under fredagen gick näringsliv, samhälls- och järnvägsaktörer ut i ett samlat upprop för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen och de nya stambanorna. Bland andra Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, fackförbundet ST och Syd-, Väst- och...

Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Fredagen den 2:e februari arrangerades för andra gången Byggstart Sverige, en nationell heldagskonferens om Sveriges nya stambanor. Övergripande tema var ”Hur ska höghastighetsjärnvägen finansieras?”. Uppslutningen från politiker, näringsliv, intresseorganisationer,...

Riksdagsseminarium satte HH-förbindelse i fokus

I ett riksdagsseminarium i januari diskuterades hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH) ökar Sveriges konkurrenskraft i Europa samt skapar större arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Värdar för seminariet var de skånska...

Byggstart Sverige – Nationell konferens 2 februari

Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen? Den 2 februari bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen om Sveriges nya...

Samlat upprop för Västkustbanan

Det är dags att bygga klart Västkustbanan uppmanar politiker, utvecklingsaktörer, näringsliv och akademi i ett gemensamt upprop för dubbelspår. Längs Västkustbanan verkar några av landets viktigaste exportindustrier. Inom 30 mil från Göteborg finns 50 procent av...

Ledande cykelaktörer samlas för Cykelforum

Den 23 november är det premiär för konferensen skånskt Cykelforum i årets värdstad Helsingborg. Där samlas aktörer som på ett eller annat sätt arbetar för att öka och förbättra cyklingen i Skåne, och därigenom säkerställa omställningen till ett hållbart...

Skåne är redo för byggstart av två nya spår

27 oktober tog infrastrukturminister Tomas Eneroth ett historiskt första spadtag i Åkarp. I tre decennier har det funnits planer på att bygga ut ett av landets mest trafikerade dubbelspår till fyrspår. Dagligen åker 56 000...