Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Under fredagen gick näringsliv, samhälls- och järnvägsaktörer ut i ett samlat upprop för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen och de nya stambanorna. Bland andra Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, fackförbundet ST och Syd-, Väst- och...
Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Fredagen den 2:e februari arrangerades för andra gången Byggstart Sverige, en nationell heldagskonferens om Sveriges nya stambanor. Övergripande tema var ”Hur ska höghastighetsjärnvägen finansieras?”. Uppslutningen från politiker, näringsliv, intresseorganisationer,...
Riksdagsseminarium satte HH-förbindelse i fokus

Riksdagsseminarium satte HH-förbindelse i fokus

I ett riksdagsseminarium i januari diskuterades hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH) ökar Sveriges konkurrenskraft i Europa samt skapar större arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Värdar för seminariet var de skånska...
Byggstart Sverige – Nationell konferens 2 februari

Byggstart Sverige – Nationell konferens 2 februari

Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen? Den 2 februari bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen om Sveriges nya...