Exklusiv intervju med HG Wessberg

Exklusiv intervju med HG Wessberg

I ett fullspäckat Öresundshus under Almedalesveckan 2017 offentliggjorde Sverigeförhandlingen sin utbyggnadsstrategi. Dagen efter publikrekordet fick Region Skåne en exklusiv intervju med huvudförhandlare HG Wessberg. Vad innebär utbyggnadsstrategin för Sveriges och...
Ett stort steg framåt för ny fast förbindelse över Öresund

Ett stort steg framåt för ny fast förbindelse över Öresund

Sverigeförhandlingen och danska Transportministeriet har nu lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. Särskilt lyfts de...
Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Malmö stad och Region Skåne har nu tecknat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel. Avtalet omfattar 28 500 nya bostäder och stora satsningar på eldrivna busslinjer, Malmöpendeln med pågatåg till Lomma, Kävlinge och nya...
Skåne redo för nationellt kunskapscenter för cykel

Skåne redo för nationellt kunskapscenter för cykel

Regeringen har beslutat om den första nationella cykelstrategin någonsin. Den innebär en satsning med 100 miljoner kronor år 2016-2017 där bland annat cykelforskningen ska samordnas och stärkas. En den av satsningen bör vara ett...