Kortintervju med Catharina Håkansson Boman

Kortintervju med Catharina Håkansson Boman

I en filmad kortintervju berättar förhandlare Catharina Håkansson Boman om varför Sverigeförhandlingen föreslår en snabb utbyggnad med lånefinansiering och en hastighet på 320 km/h. Hur ska...
Skånska infrastruktursatsningar i Trafikverkets plan

Skånska infrastruktursatsningar i Trafikverkets plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till Nationell transportplan 2018-2029. Från skånskt håll välkomnas att Trafikverket nämner samtliga av Skånes prioriterade objekt: fyrspår Lund-Hässleholm, dubbelspår Maria-Helsingborg C, stärkt Skånebana och nya...
Exklusiv intervju med HG Wessberg

Exklusiv intervju med HG Wessberg

I ett fullspäckat Öresundshus under Almedalesveckan 2017 offentliggjorde Sverigeförhandlingen sin utbyggnadsstrategi. Dagen efter publikrekordet fick Region Skåne en exklusiv intervju med huvudförhandlare HG Wessberg. Vad innebär utbyggnadsstrategin för Sveriges och...
Ett stort steg framåt för ny fast förbindelse över Öresund

Ett stort steg framåt för ny fast förbindelse över Öresund

Sverigeförhandlingen och danska Transportministeriet har nu lämnat en rapport till den svenska och danska regeringen som fastslår att det finns ett gemensamt danskt-svenskt intresse att fortsätta utreda nya fasta förbindelser över Öresund. Särskilt lyfts de...
Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Skåne tecknar ny överenskommelse med Sverigeförhandlingen

Malmö stad och Region Skåne har nu tecknat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel. Avtalet omfattar 28 500 nya bostäder och stora satsningar på eldrivna busslinjer, Malmöpendeln med pågatåg till Lomma, Kävlinge och nya...