27 oktober tog infrastrukturminister Tomas Eneroth ett historiskt första spadtag i Åkarp. I tre decennier har det funnits planer på att bygga ut ett av landets mest trafikerade dubbelspår till fyrspår. Dagligen åker 56 000 resenärer på Södra stambanan mellan Malmö och Lund, en sträcka som nu får efterlängtad kapacitet och mindre störningar.

 – Utbyggnaden innebär att vi kommer köra fler tåg. Därmed kommer det bli lättare för skåningar att pendla till sina jobb, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.  

Det finns även stora behov att fortsätta utbyggnaden från Lund till Hässleholm eftersom kapacitetsbehovet där redan år 2025 beräknas vara omöjliga 148 procent. I Trafikverkets förslag till nationell plan föreslås byggstart i slutet av planperioden men denna behöver komma tidigare.  

– Spadtaget är viktigt. Skåne har väntat många år på att förstärkningen mellan Malmö – Lund ska komma igång. Jag hoppas att fortsättningen från Lund till Hässleholm ska gå betydligt snabbare, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.   

Läs mer om behoven av fyrspår Malmö-Hässleholm här

Fakta

Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856 och är idag dubbelspårig. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och mycket störningskänslig. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dom är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg.

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för såväl internationella som nationella transporter. För att klara en fortsatta ökning av tågtrafiken, och för att öka punktligheten, måste hela sträckan mellan Malmö och Lund byggas ut till fyra spår. Detta arbete genomförs i olika etapper.

 

 

Störningarna som skapas på sträckan Malmö-Lund påverkar tågtrafiken både norrut i Sverige och över sundet till Danmark. Ökad kapacitet på sträckan har därför stor betydelse både regionalt och nationellt.

Region Skåne medfinansierar med 125 miljoner kronor i bland annat nedsänkningen och övertäckning av spåren genom Åkarp och Hjärup. 75 miljoner i Åkarp. 50 miljoner i Hjärup.