Regeringen har beslutat om den första nationella cykelstrategin någonsin. Den innebär en satsning med 100 miljoner kronor år 2016-2017 där bland annat cykelforskningen ska samordnas och stärkas. En den av satsningen bör vara ett nationellt kunskapscenter för cykel, och i en aktuell skrivelse pekar skånska politiker ut flera skäl till varför en etablering i Skåne är den mest gynsamma.

– I Skåne har vi väldigt goda förutsättningar för att snabbt kunna starta arbetet med ett nationellt kunskapscenter för cykel. Sedan tidigare finns motsvarande center för kollektivtrafik i Lund, vi har två av de mest cykelfrämjande kommunerna i Sverige och närheten till framgångsexemplet Köpenhamn. Dessutom gör Skånes flerkärnighet att pendlingsstudier mellan orter blir enklare att utföra jämfört med regioner med annan ortsstruktur, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Cykel i Skåne

Skånska cykelstrategin beslutad

Att cykeln ska få en tydligare roll i planeringen stämmer även väl överens med de samverkansområden som pekas ut i den nyligen beslutade ”Cykelstrategi för Skåne” som tagits fram av Region Skåne i nära samverkan med skånska kommunerna och cykelaktörer.