Den 29 november i Malmö möts Sveriges och Skånes ledande aktörer på bostadsmarknaden. På plats är bland andra bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen och utsedd till Influencer of the year.

Varje år arrangerar Skånskt bostadsnätverk den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad, i år på STUDIO i Malmö. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till en dag av diskussion och fördjupning.

Läs mer och anmäl dig här.

Om Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess drivkrafter.

Läs mer på bostadsnatverk.skane.se.