Riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) har anordnat ett seminarium i riksdagen där Regionsamverkan Sydsverige presenterade sina gemensamt förankrade prioriteringar i infrastrukturen, som ett inspel inför kommande nationella infrastrukturplan.

Syftet är att styra mot de investeringar som ger störst samhällsekonomisk nytta med utgångspunkten att Sydsveriges utveckling är viktig för hela Sverige. Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, var på plats och förklarade i paneldiskussionen:

– Precis som järnvägen löper över regiongränser måste vårt arbete med infrastrukturfrågor vara gränsöverskridande. Ett exempel på detta är Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, som fortfarande inte har fått dubbelspår trots att riksdagen beslutade om det för 25 år sedan. Med ett utbyggt dubbelspår från Ängelholm till Helsingborg C kan man tredubbla antalet tåg per timme.

Näringslivet om de akuta behoven

På seminariet kommenterade även näringslivsrepresentanter som IKEA, Green Cargo och Södra hur investeringarna kan få positiva effekter för godstrafik och arbetspendling i Sydsverige.

– IKEA är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Därför är vi mycket glada att utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Hässleholm är beslutad. Samtidigt är det viktigt att utbyggnaden startar så snart det bara går. Lika viktigt är att trafikhuvudmän och operatörer redan nu hittar sätt att förbättra situationen för IKEA:s befintliga pendlare, sa Ulrika Rosling, People Manager på IKEA Range & Supply.

Nu tas arbetet vidare i riksdagen

Värdarna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) uttalade sig positivt om att södra Sverige satt sig ner och gemensamt talat ihop sig kring prioriteringar i infrastrukturen. De såg seminariet som ett bra och tydligt underlag för dem att ta med sig i vidare infrastrukturdiskussioner i trafikutskottet.

Läs hela referatet på regionsamverkan.se

Fakta Regionsamverkan Sydsverige Målet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktig hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige.