Aktuellt

Samverkansöverenskommelse kring Lund-Hässlehom är klar

Regeringen fattade nyligen beslut om nationell plan och att sträckan Lund-Hässleholm ska utökas med två nya spår och anpassas för en framtida höghastighetsjärnväg, med byggstart under planperioden 2018-2029. Flertalet parter som berörs av projektet har nu enats om en...

Unisont på danskt-svenskt seminarium under Folkemötet

Greater Copenhagen & Skåne Committee bjöd in politiker, tjänstemän och experter till ett seminarium om gränslös kollektivtrafik och fasta förbindelser över Öresund.  Seminariets titel var ”Trafik på tværs af Greater Copenhagen - nye forbindelser og nem kollektiv...

Snart beslutas Skånes regionala infrastrukturplan

Regeringen har fattat beslut om innehållet i nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Flera av satsningarna i planen har betydelse för Region Skånes regionala transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden 2018-2029, som utefter innehållet i den nationellt...

Fehmarn Belt Days 2018 arrangerades i Malmö

Den 28-29 maj anordnades Fehmarn Belt days 2018 i Malmö – en konferens där intressenter från Sverige, Danmark, Tyskland och Norge samlades. Syftet med konferensen var att utbyta kunskap om vad den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält kommer att innebära för norra...

Upprop om utbyggnad av Skånebanan

Näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer går samman i ett gemensamt upprop för att en utbyggnad av Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan för transportsystemet. Uppropet betonar den stora kapacitetsbrist och störningskänslighet som finns på Skånebanan,...

Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Under fredagen gick näringsliv, samhälls- och järnvägsaktörer ut i ett samlat upprop för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen och de nya stambanorna. Bland andra Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, fackförbundet ST och Syd-, Väst- och...

Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Fredagen den 2:e februari arrangerades för andra gången Byggstart Sverige, en nationell heldagskonferens om Sveriges nya stambanor. Övergripande tema var ”Hur ska höghastighetsjärnvägen finansieras?”. Uppslutningen från politiker, näringsliv, intresseorganisationer,...