Samverkansöverenskommelse kring Lund-Hässlehom är klar

Samverkansöverenskommelse kring Lund-Hässlehom är klar

Regeringen fattade nyligen beslut om nationell plan och att sträckan Lund-Hässleholm ska utökas med två nya spår och anpassas för en framtida höghastighetsjärnväg, med byggstart under planperioden 2018-2029. Flertalet parter som berörs av projektet har nu enats om en...
Unisont på danskt-svenskt seminarium under Folkemötet

Unisont på danskt-svenskt seminarium under Folkemötet

Greater Copenhagen & Skåne Committee bjöd in politiker, tjänstemän och experter till ett seminarium om gränslös kollektivtrafik och fasta förbindelser över Öresund.  Seminariets titel var ”Trafik på tværs af Greater Copenhagen – nye forbindelser og nem...
Snart beslutas Skånes regionala infrastrukturplan

Snart beslutas Skånes regionala infrastrukturplan

Regeringen har fattat beslut om innehållet i nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Flera av satsningarna i planen har betydelse för Region Skånes regionala transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för perioden 2018-2029, som utefter innehållet i den nationellt...
Fehmarn Belt Days 2018 arrangerades i Malmö

Fehmarn Belt Days 2018 arrangerades i Malmö

Den 28-29 maj anordnades Fehmarn Belt days 2018 i Malmö – en konferens där intressenter från Sverige, Danmark, Tyskland och Norge samlades. Syftet med konferensen var att utbyta kunskap om vad den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält kommer att innebära för norra...