Upprop om utbyggnad av Skånebanan

Upprop om utbyggnad av Skånebanan

Näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer går samman i ett gemensamt upprop för att en utbyggnad av Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan för transportsystemet. Uppropet betonar den stora kapacitetsbrist och störningskänslighet som finns på Skånebanan,...
Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Upprop från näringsliv och samhällsaktörer

Under fredagen gick näringsliv, samhälls- och järnvägsaktörer ut i ett samlat upprop för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen och de nya stambanorna. Bland andra Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, fackförbundet ST och Syd-, Väst- och...
Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Stort intresse att diskutera alternativ finansiering av järnväg

Fredagen den 2:e februari arrangerades för andra gången Byggstart Sverige, en nationell heldagskonferens om Sveriges nya stambanor. Övergripande tema var ”Hur ska höghastighetsjärnvägen finansieras?”. Uppslutningen från politiker, näringsliv, intresseorganisationer,...
Riksdagsseminarium satte HH-förbindelse i fokus

Riksdagsseminarium satte HH-förbindelse i fokus

I ett riksdagsseminarium i januari diskuterades hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH) ökar Sveriges konkurrenskraft i Europa samt skapar större arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Värdar för seminariet var de skånska...
Så tycker Skåne om förslag till Nationell transportplan

Så tycker Skåne om förslag till Nationell transportplan

Region Skåne har lämnat in sitt yttrande om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  I många avseenden delar regionen förslagets prioriteringar, men lyfter särskilt att det krävs ett större ekonomiskt utrymme för nödvändig...