Den 23 november är det premiär för konferensen skånskt Cykelforum i årets värdstad Helsingborg. Där samlas aktörer som på ett eller annat sätt arbetar för att öka och förbättra cyklingen i Skåne, och därigenom säkerställa omställningen till ett hållbart transportsystem.

Under dagen kommer ett flertal profiler från olika sektorer och branscher att ge sin syn på vad som krävs för att Skåne ska vara Sveriges bästa cykelregion. I samband med skånskt Cykelforum släpps också det första cykelbokslutet för Skåne – ett antal nyckeltal som visar på utvecklingen för cyklismen i regionen. Det blir också nationella spaningar, internationella utblickar och politiska samtal.

Hus

Cykel i Skåne

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015 och 2016 arbetade Region Skåne i dialog med Skånes kommuner med att ta fram ett remissunderlag till Cykelstrategi för Skåne. Ambitionen med strategin att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Strategin innehåller allt från beteende- och attitydpåverkansinsatser till infrastrukturåtgärder. Fokus ligger på att utveckla cyklingen i Skåne.

Se cykelstrategin