Den 28-29 maj anordnades Fehmarn Belt days 2018 i Malmö – en konferens där intressenter från Sverige, Danmark, Tyskland och Norge samlades. Syftet med konferensen var att utbyta kunskap om vad den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält kommer att innebära för norra Europas tillväxt, transportsystem och framtida infrastrukturplanering.

Konferensen var välbesökt av politiker, tjänstemän, näringsliv och järnvägsbransch, och bland de som välkomnade till konferensen återfanns Region Skånes regionstyrelseordförande Henrik Fritzon, Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Hamburgs borgmästare Peter Tschentscher.

Den första konferensdagens på förhand mest uppmärksammade segment var utfrågningen av den svenske infrastrukturministern Tomas Eneroth, den danske transportministern Ole Birk Olesen och transportministern för den tyska delstaten Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz. I utfrågningen deltog även Pat Cox, EU:s koordinator för transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet. Diskussionen berörde bland annat hur de tre länderna kan förbättra samarbetet sinsemellan för att maximera nyttorna av den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen.

Pat Cox lyfte diskussionen kring hur EU kan understödja projekt som ytterligare fasta förbindelser över Öresund, och poängterade att regionerna i Öresundsområdet jobbar framåtsyftande i detta avseende. Han nämnde bland annat att han ser förslagen för en ny Öresundsförbindelse som bra projekt – men att berörda aktörer måste samverka och nå enighet i en väg framåt.

Hus

Green Cargos kommunikationsdirektör med uppskattad presentation

En av konferensens mest uppskattade programpunkter var Green Cargos kommunikationsdirektör Sohana Josefssons presentation om vad en Fehmarn Bält-förbindelse kommer att innebära för godstransportbranschen och betydelsen den kommer att få för att korta ner tiderna för godstransporter mellan exempelvis Tyskland och Sverige. Josefsson underströk att projektet bidrar till att öka överflyttningen från vägtransporter av gods till järnväg samtidigt som mycket måste göras på politisk nivå nationellt och internationellt för att godstransporter med järnväg ska bli mer attraktiva.

Under konferensens andra dag arrangerades ett stort antal seminarier, workshops och föreläsningar. Bland annat presenterade OECD slutsatser från sin rapport om hur Västra Skandinavien – Malmö, Göteborg och Oslo – kan växa tillsammans till en megaregion. Region Skåne arrangerade ett flertal evenemang, bland annat om den gränsöverskridande infrastrukturens utveckling efter färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen. Läs mer om konferensens andra dag här!