I en filmad kortintervju berättar förhandlare Catharina Håkansson Boman om varför Sverigeförhandlingen föreslår en snabb utbyggnad med lånefinansiering och en hastighet på 320 km/h.

Hur ska höghastighetsjärnvägen byggas ut?

– Sverigeförhandlingen föreslår att höghastighetsjärnvägen ska byggas ut i snabb takt och för tåg som går i 320 km. Det här är väldigt viktigt därför att det är först när systemet är utbyggt som vi får ut de stora samhällsnyttorna och de stora klimateffekterna.

Tre skäl till att Sverigeförhandlingen föreslår 320 km/h?

– Det första är att vi måste hålla restidsmålen, det vill säga att det ska gå att resa mellan Stockholm och Malmö på 2,5 timmar, till Göteborg på två timmar. Det här är viktigt för att kunna konkurrera med både flyget och bilen, det är bra för klimatet, men det är också så att det är det som gör det kommersiellt intressant för operatörerna.

Det andra skälet är att ju högre hastigheter desto större blir arbetsmarknadsregionerna, det vill säga om du pendlar så kommer du längre på kortare tid. Det är så vi får arbetsmarknadsregioner att växa helt enkelt.

För det tredje bygger vi en höghastighetsjärnväg för framtiden. Det är väldigt få länder i världen som bygger en hastighet för lägre än 300 kilometer.

Hur påverkar utbyggnadstakten effekterna?

– Det är först när hela systemet är utbyggt som vi får ut de stora effekterna. Det innebär att man måste koppla ihop regionerna för att få ihop ett helt system och få de större arbetsmarknadsregionerna.

Det är också så att det är först när vi har hela systemet som vi kan flytta över godset från väg till de gamla stambanorna, och Trafikverket har precis kommit med en rapport där de tittar på klimateffekterna som visar att det är just här – genom att flytta över gods från väg till järnväg – som vi får de verkligt stora klimateffekterna. Och för det tredje, med en långsam utbyggnadstakt så riskerar vi faktiskt att de hundratusen bostäder som kommunerna nu åtagits sig att bygga längs sträckorna kommer mycket senare eller i värsta fall kommer inte alls.

Läs mer om vad Sverigeförhandlingen föreslår i en debattartikel i Göteborgs Posten