Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs Västkustbanan har tecknat en överenskommelse. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

– Dubbelspår på Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk och nödvändig för en konkurrenskraftig svensk exportindustri, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Förutom att utveckla den regionala persontågstrafiken kommer parterna att verka för bostadsbyggande i stationsnära lägen och initiera ett gemensamt utvecklingsarbete. Uppemot 27 000 nya bostäder kan byggas som en direkt följd av utbyggnad till dubbelspår på hela Västkustbanan.

– I Skåne, Halland och Västra Götaland bor en tredjedel av Sveriges befolkning, och längs stråket Köpenhamn-Oslo 8 miljoner invånare, så det är en investering som skulle komma många till del. Det är därför vi regioner och kommuner uppmanar Trafikverket och regeringen att bygga klart Västkustbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

Hus

25 år sedan riksdagsbeslut

För över 25 år sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan ska ha dubbelspår. Närmre 90 procent av sträckan är sedan dess utbyggd med dubbelspår, men tre enkelspårsträckor kvarstår i Varberg, Helsingborg C-Maria station och Maria station-Ängelholm. Dubbelspår vid Varberg och Maria station-Ängelholm finns med i tidigare beslut, men byggnation är fortfarande inte påbörjad. Helsingborg C-Maria station har ännu inte fått något beslut om dubbelspår, men det kan komma att ändras i kommande nationella infrastrukturplan, om aktörerna som står bakom överenskommelsen får som de vill.

– Infrastrukturminister Anna Johansson uppmanade oss i början på året att skapa en lokal och regional förankring för vårt arbete med Västkustbanan och den fortsatta prioriteringsprocessen. Vi lyssnade, agerade snabbt tillsammans på hela sträckan och resultatet är denna överenskommelse, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

De har undertecknat:

 • Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region Skåne
 • Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland
 • Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka
 • Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande Varberg
 • Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande Falkenberg
 • Carl-Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande Halmstad
 • Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande Laholm
 • Bo Wendt (BP), kommunstyrelsens ordförande Båstad
 • Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm
 • Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
 • Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande Landskrona
 • Pia Almström (M), kommunstyrelsens ordförande Kävlinge
 • Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande Lund