I ett riksdagsseminarium i januari diskuterades hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (HH) ökar Sveriges konkurrenskraft i Europa samt skapar större arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Värdar för seminariet var de skånska riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné (M) och Rikard Larsson (S). Enigheten var stor: ytterligare fasta förbindelser behövs för en hållbar utveckling i en starkt växande region.

Region Skånes Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, inledningstalade.

– Effektiv infrastruktur förstorar arbetsmarknaden, leder till bättre matchning och att fler får jobb. Därför kan man säga att den dansk-svenska trafikcharter som vi tagit fram är ett arbetsmarknadsprogam. Med en HH-förbindelse får vi en region med fyra miljoner medborgare. Det gör oss konkurrenskraftiga mot Amsterdam, Berlin och Barcelona. Det är vår vision för framtidens Skåne, sa Henrik Fritzon (S).

Henrik Fritzon

 

Hans Rode arbetade tidigare för Sverigeförhandlingen och ingår nu i den dansk-svenska grupp som till år 2020 ska arbeta fram en strategisk analys om Öresundsförbindelser, som lägger grunden för kommande åtgärder. Även om kapaciteten över Öresundsbron förväntas räcka till år 2050 kan en HH-förbindelse enligt Sverigeförhandlingen skapa så stora nyttor att samhällsnyttan motiverar bygget. Men det kräver enligt Rode metodutveckling kring hur vi räknar på nyttor. Dagens kalkyler fångar inte alla positiva effekter som uppstår. På frågan om hur det danska intresset ser ut svarar Hans Rode:

– Även om arbetet har initierats av Sverige finns det ett danskt intresse för en HH-förbindelse. Det är därför som den danska regeringen är med och finansierar den strategiska analys vi nu ska genomföra.

Hus

Skanska intresserade av OPS-lösning

Det finns även ett kommersiellt intresse i en HH-förbindelse. Skanska vill bygga och driva tunneln genom så kallad OPS – offentlig-privat samverkan. Enligt Skanska skulle det ta 30 år innan tunnelbygget och underhållet av den var avbetalad. Därefter skulle den ge ett nettoöverskott på sju miljarder kronor per år, vilket visar på att det finns en efterfrågan på en HH-tunnel. Förutom att en OPS-lösning skulle kunna tidigarelägga byggnationen av tunneln kan den generera ett överskott till danska och svenska staten, som kan användas till nya investeringar i regionerna, menar Skanska.

– Det finns bara en handfull objekt i Sverige som skulle fungera så bra som en koncessionsbaserad OPS-lösning som HH-förbindelsen. HH-förbindelsen står för en möjlighet som inte många andra objekt gör eftersom den kan genomföras helt utan påverkan på statsfinanserna, sa Alexander Kielland, affärsutvecklingschef Norden, Skanska Infrastructure Development.

OPS innebär dock både fördelar och nackdelar enligt Johan Nyström, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). På plussidan är att det ger entreprenörerna möjlighet att tänka på hela livscykeln, det skapas ett naturligt incitament till snabbt färdigställande och det stimulerar innovationer, ökar produktiviteten och nytänkandet. Nackdelen är dock att det blir en dyrare kapitalkostnad, eftersom staten alltid lånar billigare än privata aktörer. Men samtidigt måste det vägas mot de effektivitetsvinster som kan uppstå med OPS. Nyligen presenterades en statlig utredning kring OPS, där man föreslog att Sverige bör testa tre projekt för OPS, något som stödjs av Nyström.

Läs mer om Skånes prioriteringar för nya Öresundsförbindelser här