Greater Copenhagen & Skåne Committee bjöd in politiker, tjänstemän och experter till ett seminarium om gränslös kollektivtrafik och fasta förbindelser över Öresund. 

Seminariets titel var ”Trafik på tværs af Greater Copenhagen – nye forbindelser og nem kollektiv trafik”. Att resa sömlöst och lätt över gränserna mellan våra länder och regioner blev ett ämne som diskussionen kom att cirkla kring. Paneldeltagarna gled osökt in på behovet av att utveckla vår gemensamma infrastruktur och hur beroende det är av en fungerande regional infrastruktur. Panelen var helt enig i att kunskapen på nationell nivå om innebörden av regional utveckling måste öka.

Britt Andresen, chefsanalytiker vid Öresundsinstituttet inledde med utmaningen att skapa nationell insikt i båda länder om gränsregionala situationer. ID-kontrollerna är ett typexempel på hur ett nationellt beslut verkar sakna en tillräcklig konsekvensanalys.

Heino Knudsen, nuvarande ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee samt formand för Region Själland, pekade på behovet av kunskap om att alla regionens delar gynnar varandra såväl internt som nationellt. Holger Schou Rasmussen, borgmästare, Lolland kommun, menade att huvudstäderna måste inse att världen är större, och att tillväxt är samhällsbärande över hela ländernas geografi. Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne samt vice ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committee, fyllde i med att det inte ska finnas någon motsättning mellan stad och landsbygd. Poängen är att knyta ihop alla regionerna till en, och ytterområden till varandra samt till de större städerna. Martin Baden, Naestformand Region Hovedstadens Trafikudvalg, uttryckte att det rent ut sagt är för dåligt att den nationella nivån inte stöttar mer.

Hus

Drivande regionala politiker viktiga

Från sin utgångspunkt betonade Rikard Larsson, riksdagsledamot och medlem av trafikutskottet, vikten av drivande regionala politiker för att kunna uppnå ett starkare regionalt perspektiv på nationell nivå. Som parallell tog Rikard Larsson upp Barack Obamas inbjudan till samtliga nordiska länders statsministrar, vilket förstärkte deras känsla av en gemensam, nordisk identitet. I förlängningen ligger här betydelsen av att jobba för en gemensam lagstiftning inom Norden. Ett exempel på behovet av det, inte minst i regionerna, är självkörande fordon som rent tekniskt är en färdig funktion, men när de korsar gränsen på Öresundsbron rör de sig mellan två olika juridiska planhalvor.

Vidare lyfte Rikard Larsson vikten av att tydliggöra kopplingen mellan nationella satsningar och HH-förbindelsen. Dels är det en hel del som måste göras för att uppnå full effekt av en HH-förbindelse, dels har en tågtunnel avgörande betydelse.

Henrik Fritzon bekräftade att nästa fasta förbindelse inkluderar tågtunnel. Holger Schou Rasmussen inflikade att det krävs enighet angående allt runt om själva förbindelsen, vilken det råder enighet om i sig inom Greater Copenhagen & Skåne Committee.