Under fredagen gick näringsliv, samhälls- och järnvägsaktörer ut i ett samlat upprop för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen och de nya stambanorna. Bland andra Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, fackförbundet ST och Syd-, Väst- och Östsvenska Handelskammaren har skrivit på uppropet, och uppmanar regering och riksdag till att ingå i blocköverskridande samtal om infrastrukturen. 

Undertecknarna av uppropet menar att Sverige i flera decennier har underinvesterat i den svenska infrastrukturen och dess underhåll, och att möjligheten nu finns för att snabbt bygga nya stambanor samtidigt som den befintliga järnvägen rustas upp. En snabb utbyggnad är avgörande för att hämta hem de stora nyttor som finns, bland annat för klimatet, arbetsmarknadens utveckling i hela landet och de 300 000 bostäder som förhandlats fram med kommunerna genom Sverigeförhandlingen. Man ser med stor oro på det förslag som lämnats av Trafikverket till regeringen som, på grund av de skrivelser som finns i direktivet, innebär en alldeles för långsam utbyggnadstakt och användandet av utdaterad teknik.

Uppropet lyfter att regering och riksdag bör öppna upp för en alternativ finansiering av höghastighetsjärnvägen för att inte tränga undan andra viktiga satsningar på infrastruktur. Aktörerna bakom uppropet anser att både en ny höghastighetsjärnväg och upprustning av befintliga banor är avgörande faktorer för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Läs hela uppropet här!

Undertecknare av uppropet är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län, Swedtrain, Nord-Lock Group,  Swedtrain, Fackförbundet ST och Branschföreningen Tågoperatörerna.

Ta del av uppropet i sin helhet via länken nedan:

 Upprop för en alternativ finansiering av Sveriges infrastruktur