Näringslivs-, bygg- och entreprenörsaktörer går samman i ett gemensamt upprop för att en utbyggnad av Skånebanan ska inkluderas i kommande nationell plan för transportsystemet. Uppropet betonar den stora kapacitetsbrist och störningskänslighet som finns på Skånebanan, samtidigt som en utbyggnad hade inneburit väsentligt förkortade restider och en sammanknytning av de stora arbetsmarknadsregionerna.

Uppropet har undertecknats av 24 stycken aktörer, allt ifrån företag inom byggbranschen till intresseorganisationer och näringsliv. En utbyggnad med dubbelspår på Skånebanan är av högsta relevans, menar undertecknarna, som poängterar att banan är avgörande både för den befintliga Södra stambanan och den planerade nya stambanan mellan Stockholm och Malmö.

Stora nyttor med utbyggnad

Uppropet argumenterar för de enorma nyttor som en utbyggnad kan medföra, framförallt gällande restider där en resa mellan Helsingborg och Kristianstad hade minskat från 80 till 45 minuter och från 60 till 45 minuter mellan Malmö och Kristianstad. Genom att synka utbyggnaden av Skånebanan med utbyggnad av ny stambana Hässleholm – Lund skapas en avlastning av Södra stambanan som kan utvecklas för gods- och persontågstrafik. Dubbelspår på Skånebanan bidrar inte enbart till sammanlänkandet av de två stora arbetsmarknadsregionerna i öst och väst, utan kommer även vara en viktig del av framtidens transportsystem när en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör står klar.

Undertecknarna uppmanar därför regeringen att prioritera en utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan, med start på sträckan Hässleholm-Kristianstad, för att man så snabbt som möjligt ska kunna sätta spaden i marken.

Läs uppropet i sin helhet

Uppropet har undertecknats av bland andra Sveriges Byggindustrier, NCC, Skanska, Sparbanken Skåne, Veidekke, Fastighetsägarna Syd och Malmberggruppen.

Läs uppropet i sin helhet genom att klicka på bilden!