Våra prioriterade områden

Fyrspår Malmö-Hässleholm

Fyrspår Malmo_Hassleholm

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät. Den är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. Behovet av två nya spår är akut.

Skånebanan

Skånebanan

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår där både gods- och persontåg trängs. Långa restider tillsammans med kapacitetsbrist och hög störningskänslighet förhindrar banan från att utgöra den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två stora  funktionella arbetsmarknadsregioner. Skånebanan måste byggas ut till dubbelspår.

Västkustbanan

Öresundståg

 

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. För ett kvarts sekel sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan skulle ha dubbelspår. Ändå saknas detta fortfarande på flera avsnitt.

Prioriterade satsningar

Malmö C

Skåne är en gränsöverskridande och flerkärnig region där särskilda satsningar krävs. Det innebär fler fasta förbindelser över Öresund, utveckling av Skånes tunnelbana, avlastningar av vägarna, ökade satsningar för tillgänglighet till hamnarna och satsningar på cykel.