Skånebanan

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår där både gods- och persontåg trängs. Långa restider tillsammans med kapacitetsbrist förhindrar banan från att utgöra den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två stora funktionella arbetsmarknader. Skånebanan måste byggas ut till dubbelspår.

 

Skånebanan

Ytterst få som arbetar eller studerar klarar att pendla de 80 minuter det idag tar mellan Kristianstad och Helsingborg, en sträcka som borde ta 45 minuter. Även restiden Hässleholm-Helsingborg kan halveras från dagens 60 minuter.

 

Lösningen är en utbyggnad av Skånebanan – så att fler kan hitta jobb och bostad, och att näringslivet kan fortsätta växa starkt och hållbart. Byggföretagen ser stor potential i en utbyggd Skånebana, bara i Helsingborg beräknas insatser i Skånebanan bidra med 350 nya bostäder och 1030 nya arbetstillfällen. Det är en arbetsmarknadsnytta på cirka 32 miljoner kronor och en näringslivsnytta på 770 miljoner kronor. Byggföretagen, bland annat HSB, Skanska, Veidekke, NCC, Riksbyggen och Midroc ser även stor bostadspotential för fler orter längs banan.

Region Skåne och kommunerna längs med banan har därför enats i en överenskommelse som innebär en gemensam målbild och utgångspunkter för att utveckla Skånebanan och orterna längs sträckan. Skånebanan är en viktig förbindelse till Södra stambanan och höghastighetsbanan, och med den fasta förbindelsen mellan Helsingborg-Helsingör får den ytterligare betydelse. Banan är även central för Bromölla och Blekinge.

Vad krävs?

Analyser visar att problemen kan åtgärdas med

  • dubbelspår Maria station – Helsingborg C
  • höghastighetshöjning Åstorp – Kattarp
  • dubbelspår Hässleholm – Kristianstad
  • dubbelspår/förlängt mötesspår Klippan – Hylltofta

Genomförs dessa åtgärder skapas en Skånebana som knyter samman östra och västra Skåne, utvidgar arbetsmarknadsregionenen och kopplar stora delar av Skåne till viktiga järnvägsstråk.

#skånebanan

Följ Skånebanan i sociala medier med hjälp av hashtagen.

Fakta om Skånebanan

  • Är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår
  • Binder samman östra och västra Skåne
  • Är en viktig matarbana till Södra stambanan och den kommande höghastighetsjärnvägen
  • I Helsingborg kan utbyggnad generera 350 nya bostäder och 1030 nya arbetstillfällen
  • Viktig för att koppla samman med fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
  • Central förbindelse för Bromölla och Blekinge

antal minuter i restid Kristianstad-Helsingborg