Västkustbanan

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. För ett kvarts sekel sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan skulle ha dubbelspår. Ändå saknas detta fortfarande på flera avsnitt.

Västkustbanan

Trafikverket klassar Västkustbanan som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och riksdagen beslutade redan 1992 om en utbyggnad av hela Västkustbanan. Ändå saknar sträckorna Ängelholm-Helsingborg och Varberg-Hamra fortfarande dubbelspår.  

Västkustbanan är redan idag en avgörande länk för både person- och godstrafik mellan storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. Men potentialen är ännu större. Sträckorna som fortfarande bara har enkelspår innebär att bara en bråkdel av potentialen kan utnyttjas. Det gäller arbets- och bostadsmarknad, godstransporter, miljönytta och inte minst maximal samhällsekonomisk nytta av redan gjorda investeringar såsom Hallandsåstunneln.

Juni 2017 skrev Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan under överenskommelsen Västkustbanan – dubbelspår på hela sträckan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och i dialog med SJ främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Vad krävs?

Avsnitten som fortfarande endast har av enkelspår är

  • 4,5 km: Maria station – Helsingborg C – saknas i nationell plan
  • 24 km: Ängelholm-Maria station – ligger i nuvarande plan för byggstart 2020
  • 8 km: Varberg-Hamra – ligger i nuvarande plan för byggstart 2019

Det är av största vikt att de återstående avsnitten av banan genomförs under den kommande planperioden.

#västkustbanan #nomoreenkelspår

Följ utvecklingen i sociala medier genom hashtagsen ovan.

Fakta Västkustbanan

  • 1992 beslutade riksdagen om dubbelspår på hela sträckan
  • 36,5 kilometer är fortfarande enkelspår
  • Fullt utbyggd bana sänker restiden Malmö-Göteborg till två timmar
  • Pendeltåg på banan tar lika många passagerare som 200 bussar eller 1000 personbilar
  • En avgörande länk till Norge

dryga kilometer enkelspår kvar att åtgärda